Begroting 2019

Groenvisie

In de periode 2018 - begin tweede kwartaal 2019 stellen college en raad samen in een interactief proces met 'de stad' een Groenvisie voor de lange termijn (2019 - 2029) op, met daarin een samenhangend beleid op het gebied van groenbeheer, waterbeheer, biodiversiteit, dierenwelzijn, klimaatbestendigheid en het bomenbeleid. De Groenvisie is voor de raad een experiment voor haar bestuurlijke vernieuwingstraject "Veranderende rol samenleving-gemeenteraad".

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Opstellen van de Groenvisie;
  • Opstellen van het Kwaliteitsplan Openbare Ruimte.