Begroting 2019

Uitbreiding De Kreek

De Kreek wordt uitgebreid met een tweede basisschool, peuterspeelzaal en kinderopvang. Ook wordt het bestaande gebouw geschikt gemaakt voor IKC ontwikkeling.

Wat gaan we daarvoor doen?

In december 2019 wordt de uitbreiding van De Kreek opgeleverd met huisvesting voor Socrates, SKH en stichting Netwerk. Zomer 2019 vindt een eerste fase van de verbouwing van de bestaande Kreek plaats.