Begroting 2019

Zevenhuis

Realisatie van partiële herziening bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan.

Wat gaan we daarvoor doen?

Publieke documenten worden aangepast en de procedure gestart.