Begroting 2019

Oplossen knelpunt turborotonde

Verbeteren van de doorstroming voor het autoverkeer van en naar de A7.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Voorbereiding op de uitvoering.
  • Start uitvoering.