Begroting 2019

Realisatie Integraal Kind- en Expertisecentrum

In 2019 werken wij verder aan de realisatie van een IKEC samen met de partners uit het speciaal basisonderwijs, kinderopvang en zorg.

Wat gaan we daarvoor doen?

In 2019 is het bouwplan gereed en starten wij de aanbesteding van het Integraal Kind en Expertisecentrum op de locatie oude hockeyvelden Nieuwe Steen.