Begroting 2019

Bangert en Oosterpolder

Het doel van dit programma is het voorzien in de woningbehoefte.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Opleveren 140 eengezinswoningen (koop) in fase 3 en 4.
  • Start zorgcentrum met 30 meergezinswoningen (15 koop en 15 huur).
  • Start bouw 100 eengezins- en 20 meergezinswoningen (koop) in fase 5B.
  • Start bouw 30 eengezins- en 20 meergezinswoningen (huur) in fase 5B.
  • Uitwerken diverse varianten voor een mogelijke invulling van de groenzone N23.