Begroting 2019

Waterfront

Het doel van dit programma is het nog beter benutten van de ligging van Hoorn aan het water en het verbeteren van de bereikbaarheid over het water.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Bepalen definitieve inrichting Stadsstrand en fiets- voetpad Westerdijk.
  • Start werkzaamheden aan Stadsstrand en fiets- voetpad Westerdijk.
  • Aanvraag subsidie Stadsstrand en fiets- voetpad Westerdijk.
  • Ruimtelijk mogelijk maken ontwikkeling Marina Kaap Hoorn (Schelphoek).
  • Samen met gemeenten, provincie en watersportpartijen fonteinkruid maaien in het Markermeer.
  • Afspraken maken met provincie Noord-Holland en ministerie van I&W voor een structurele aanpak van de waterplantenoverlast.
  • Stimuleren van gebruik fonteinkruid als grondstof.
  • Realiseren zwemwaterlocatie Visserseiland.

*Er is een relatie met Programma 1Openbare Orde en Veiligheid en 2 Programma Verkeer, vervoer en waterstaat.