Begroting 2019

Innoverende stad

Innovatie en vernieuwing zijn essentieel om de doelmatigheid van de gemeente en het bestuur te vergroten en aan te blijven sluiten bij de snel veranderende samenleving. Innovatie en vernieuwing binnen de gemeente zit veelal in de combinatie van stadskracht, data & technologie en onze dienstverlening (in brede zin).

Wat gaan we daarvoor doen?

Stadskracht
“Als de overheid op steeds meer vlakken terugtreedt, is het ruimte geven aan en stimuleren van sociale innovatie cruciaal (nieuwe manieren van denken, organiseren en doen)”
Belangrijkste ambities:

  • Verbinden van mensen, organisaties en netwerken. Dit doen we bijvoorbeeld via de stadscommunity “Voor een mooie Stad”.
  • Stimuleren van sociaal ondernemerschap en initiatieven in de stad.
  • Samenwerken met- en betrekken van de stad (bijvoorbeeld via stadsconferenties, themaboards of stadsenquêtes).
  • Bestuurlijke vernieuwing.

Dienstverlening
“Juist in een wereld die steeds digitaler is, wordt het menselijk aspect belangrijker dan ooit.”
Belangrijkste ambities:

  • Inwoners en bedrijven verwachten steeds snellere dienstverlening (“sneller dan realtime”), hier willen we waar mogelijk onze dienstverlening op in laten spelen.
  • Verbeteren van de communicatie. Alles en iedereen communiceert met steeds meer nieuwe vormen van communicatie. Persoonlijk contact is en blijft belangrijk binnen de dienstverlening.
  • Realiseren en verbeteren van samenwerking tussen gemeente, instellingen en inwoners om producten en diensten beter aan te laten sluiten bij de leefwereld van inwoners en bedrijven.

Data & technologie
“Data is de grondstof voor een democratische stad en de volgende fase in technologische ontwikkeling.”
Belangrijkste ambities:

  • Data-gestuurd werken en sturen op feiten i.p.v. meningen.
  • Experimenteren met inzet van nieuwe technologie.
  • Waarborgen van informatieveiligheid & privacy van inwoners en Bedrijven.