Begroting 2019

Poort van Hoorn

De Poort van Hoorn zet in op knooppunt ontwikkeling:

  • Verbetering bereikbaarheid Hoorn en Westfriesland;
  • Verbetering leefbaarheid kwaliteit rond het station, de binnenstad en de Grote Waal.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Voortzetten voorbereiden van de ontwikkeling stationsgebied noord.
  • Vaststellen plan stationsgebied zuid.
  • Voortzetten voorbereiden ontwikkeling Pelmolenpad/Prismalocatie.