Begroting 2019

Levendige en gastvrije stad

Wat zijn onze uitdagingen

Hoorn heeft een belangrijke functie als cultureel centrum van Westfriesland. Hoorn is een levendige en gastvrije stad waar voor jong en oud veel te doen is. De stad is een echte evenementenstad en heeft een uitnodigend ondernemersklimaat. En de goede voorzieningen op het gebied van muziek, kunst en cultuur en ook sport zorgen ervoor dat Hoorn een aantrekkelijke stad is en blijft. Met de prachtige ligging aan het Markermeer en het historische decor van de binnenstad heeft Hoorn unieke kwaliteiten in handen om veel mensen aan te spreken. Een duidelijke promotie van Hoorn is daarbij de sleutel.

Hoe willen we dat bereiken?

Hoorn is dé stad van de Gouden Eeuw
De historische gebouwen in onze binnenstad en de ligging aan het water vormen samen een prachtig decor van een unieke kwaliteit, met een grote aantrekkingskracht. Die kwaliteiten gaan wij nog beter benutten. Wij gaan op moderne wijze de Gouden Eeuw verzilveren. Het Westfries Museum kan hierin een belangrijke rol spelen.
Evenementen versterken de aantrekkingskracht van Hoorn
Wij geven ruimte voor nieuwe initiatieven en helpen initiatiefnemers waar mogelijk om hun plannen waar te maken. De binnenstad is vanzelfsprekend in trek als plaats voor evenementen, maar spreiding van evenementen over de stad, de wijken en de dorpen stimuleren wij.
Ligging aan het water als gouden kans
Wij willen de ligging van onze stad aan het water nog beter benutten. De komst van het stadsstrand is daarbij een prominente ontwikkeling. De havens en onze andere watersportvoorzieningen zijn belangrijk voor Hoorn.
Hoorn als cultureel centrum van Westfriesland
In Hoorn nemen kunst, cultuur, historie en monumenten een belangrijke plaats in. Die kwaliteit gaan wij versterken. Wij juichen de plannen voor de uitbreiding van het Westfries Museum toe en zien deze als motor voor de doorontwikkeling van onze cultuurhistorische binnenstad.
Meer sport en beweging
Wij stimuleren inwoners om vaker te sporten en te bewegen. We investeren in topsport(talenten), breedtesport en grote sportevenementen. Verspreid over de wijken en de dorpen moeten er meer openbare sportfaciliteiten komen. Om ervoor te zorgen dat sportaccommodaties optimaal worden gebruikt, stimuleren wij samenwerking tussen sportverenigingen onderling en verenigingen en scholen.

Speerpunten 2019

  • Haalbaarheid en financieringsplan uitbreiding Westfries Museum.
  • Jaar van de Gouden Eeuw.
  • Meer gebruik maken van stadscommunity Voor een mooie stad.
  • Realiseren van groot sportevenement.
  • Bereikbaarheid van onze haven verbeteren (fonteinkruid).
  • Onderzoeken van verbeteringen in de dienstverlening en organisatie van de haven.
  • Aanlichten monumentale panden en objecten.
  • Inzetten verengingsondersteuning.
  • Oplossen parkeerproblemen sportpark 't Krijt.
  • Realiseren van duurzame sportinfrastructuur.

Beleidsvelden

Projecten