Begroting 2019

Subsidieplafonds

De subsidieplafonds zijn ingesteld om een helder financieel kader te stellen voor incidentele subsidies. Deze kaders zijn de bedragen die maximaal aan incidentele subsidies mogen worden verstrekt. Door te werken met subsidieplafonds is voor iedereen duidelijk waarom subsidieaanvragen (kunnen) worden afgewezen: het geld is op. Daarnaast geven subsidieplafonds flexibiliteit om binnen een beleidsveld te schuiven met subsidies aan instellingen. Voor 2019 gelden de onderstaande subsidieplafonds (bedragen x 1.000 euro):

omschrijving

bedrag

Beleidsveld 5.1 kunst en cultuur

Algemeen

33

Toeristische en culturele initiatieven

34

Beleidsveld 5.3 sport en recreatie

Sportactiviteiten

36

 In de bijlage subsidies is een overzicht van alle subsidies opgenomen. In totaal is er voor 16,2 miljoen euro voor subsidies geraamd in 2019.